ALV

Lain mukaan yritykseni ei ole ALV-velvollinen, mutta yritykseni palveluja ostavaan elinkeinonharjoittajaan sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta. Käännetty verovelvollisuus tarkoittaa lyhyesti seuraavaa:

Jos Suomeen sijoittunut elinkeinonharjoittaja ostaa käännöspalveluja EU:n ulkopuolelle sijoittuneelta myyjältä ja myyntiin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta, ostajan on ilmoitettava myynnistä suoritettava vero kausiveroilmoituksella kohdassa 301-303 Vero kotimaan myynnistä verokannoittain. Käännöspalvelujen ALV-verokanta on 24 prosenttia. Jos hankinta on tehty arvonlisäverolain 102 §:n mukaisesti verollista liiketoimintaa varten, ostaja voi vähentää käännetyn verovelvollisuuden perusteella suoritettavan veron kausiveroilmoituksen kohdassa 307 Kohdekauden vähennettävä vero. Tarkemmat ohjeet ja lomakkeet löytyvät täältä: Kausiveroilmoitus.

Elinkeinonharjoittajia ovat kaikki liikkeen- tai ammatinharjoittajat riippumatta siitä, onko toiminta arvonlisäverollista vai ei. Valtiota ja kuntia pidetään elinkeinonharjoittajina. Samaa koskee yleensä myös oikeushenkilöitä, jotka eivät ole elinkeinonharjoittajia (esim. yleishyödyllinen yhteisö, jolla on ainoastaan yleishyödyllistä toimintaa).

Jos elinkeinonharjoittaja harjoittaa tavaroiden ja palvelujen myynnin lisäksi myös muuta toimintaa, elinkeinoharjoittajaa pidetään elinkeinonharjoittajana kaikkien sille luovutettujen palvelujen osalta. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi elinkeinotoimintaa harjoittava yleishyödyllistä yhteisöä pidetään elinkeinonharjoittajana myös silloin, kun sille luovutetaan palveluja muuhun kuin elinkeinotoimintaan.