REFERENSSEJÄ

Guide till FPA:s stöd och tjänster

guide till FPA

Tein kaksi ruotsinnosta Kelan julkaisuun Elämässä mukana. Artikkelit löytyvät julkaisun sivuilta 8 – 11

Klikkaa linkkiä.


”Man måste själv vara aktiv för att få rehabilitering”

Pia-Nina Vekka och Jaana Helin drabbades vardera av en sjukdom som fullständigt förändrade deras liv. Tack vare rehabilitering har de kunnat börja om på nytt, men allt har inte gått som på räls.

JP01544_previkka_crop

Under de senaste åren har Pia-Nina via FPA fått stöd för ridterapi i hemstaden Tavastehus.

Klikkaa linkkiä.


”KirjastoPro 1/14 på svenska”

Jarmo Saarti, översättning: Kurt Kavander14.02.2014

Klikkaa linkkiä.


“Ny organisation stöder tjänsterna”

FPA:s nya organisation sorterar kundtjänsterna för första gången under en och samma enhet.

kelanorganisaatio

Kelan uudessa organisaatiossa resurssit voidaan jakaa joustavammin. Asiakas saa sen ansiosta yhä parempaa palvelua.

Klikkaa linkkiä.


“Law proposal made by the Finnish government”

law

Vuoden 2015 heinä – elokuussa tekemäni lakiesitysruotsinnos

Klikkaa linkkiä.


“Vad är ett A1-intyg?”

Tämä on yksi yhdestätoista soveltamisohjeesta, jotka tein Eläketurvakeskukselle vuoden 2015 syksyn aikana.

Klikkaa linkkiä.