Högklassiga översättningar från finska till svenska till konkurrenskraftigt pris

Över 25 års erfarenhet

Slide 1

Vet du vem som har översatt din text?

Är det Google, en anonym underleverantör eller en professionell översättare med flera års erfarenhet och högre högskoleexamen?

Språket – en del av din image

Texter som publiceras måste hålla en så hög språklig kvalitet att de ger en positiv och trovärdig bild av utgivarens verksamhet.

Prisvärda tjänster

Jag är övertygad om att mitt företag erbjuder prisvärda tjänster.

Powerful Reporting

Lorem ipsum dolor sit amet, are to seg an elit. Duis nec purus a quis puar a tortor, quis puar a tortor.

Powerful Reporting

Lorem ipsum dolor sit amet, are to seg an elit. Duis nec purus a quis puar a tortor, quis puar a tortor.

Powerful Reporting

Lorem ipsum dolor sit amet, are to seg an elit. Duis nec purus a quis puar a tortor, quis puar a tortor.

Söker du en översättare från finska till svenska?

Jag diskuterar gärna nya uppdrag. Jag kan när som helst ge närmare information per e-post eller telefon eller via Skype. Jag kan också sända min meritförteckning och mina examensbetyg till den som är intresserad.