TILAUS

Jotta käännöksen laatu parhaiten vastaisi asiakkaan odotuksia, käännöstyöhön pitää varata riittävästi aikaa. Tekstit kannattaa lähettää käännettäväksi mahdollisimman valmiina. Kääntäjän on hyvä tietää mihin käyttötarkoitukseen käännös tulee ja mikä on sen kohderyhmä. Aikaisemmat samasta aiheesta tehdyt käännökset, sisäiset sanastot ja mahdollinen muu aiheeseen liittyvä materiaali on aina tervetullutta ja auttaa kääntäjää työssään. Kääntäjä voi antaa sitovan tarjouksen vasta nähtyään tekstin kokonaisuudessaan.

Keskustelen mielelläni uusista toimeksiannoista. Tavallisesti olen Suomessa kesäkuun puolestavälistä elokuun loppuun asti. Annan milloin tahansa lisätietoja sähköpostitse tai puhelimitse. Pyynnöstä voin lähettää kiinnostuneille ansioluetteloni ja tutkintotodistukseni.

Kääntäjäliiton verkkosivustolla on hyödyllisiä tietoja käännöstöitä tilaavalle (http://www.sktl.fi). Sivuilta löytyy myös käännöstöiden yleiset sopimusehdot.

Jätä tarjouspyyntö.